Kørlund Biler tibyder også biludlejning til halv pris.....

Har du kun brug for bil i en kortere periode, 1 dag, 3 dage, 1 uge eller 14 dage, måske en lidt større bil til weekendturen eller ferien, kan vi hjælpe dig med det.

Langtidsleje, minimum 3 måneder fra 100 kr. pr. døgn alt inkl. - Det er lige så billigt som at eje.........

Vi bestræber os på, at vores udlejningsbiler, som vores salgsbiler, altid er i topstand, serviceret, vedligeholdt og monteret med årstidens dæk, så bilen er driftssikker og giver dig en god køreroplevelse.

 


OBS!

Vi har desværre lige nu ingen ledige biler til udlejning 

 


 

 


Priserne er inkl. moms og kasko/ansvarsforsikring.

Maksimal selvrisiko kr. 10.000,-

Selvrisikoforsikring:

For maksimal selvrisiko kr. 5.000,-  tillægges lejen kr. 75,- pr. døgn.  Ingen selvrisiko tillægges lejen kr. 150,- pr. døgn.


Lejebetingelser for leje af bil hos Kørlund Biler 

1. Lejeren skal være fyldt 25 år og have gyldigt kørekort. Det er en betingelse, at lejeren har haft kørekort i mindst et år.

2. Bilen må ikke udlånes eller udlejes til 3. mand. Bilen må kun føres af lejeren og eventuelt medlejer, som er påført lejekontrakten med navn og kørekortnummer. Bilen må naturligvis ikke føres af personer der er påvirket af spiritus, narkotika eller medicin.

3. Bilen må kun anvendes til normal kørsel på almindelige veje og med det antal personer bilen er beregnet til. Bilen må ikke anvendes til transport af personer mod betaling, ej heller til motorsport, kørekursus på bane eller lignende, ej heller til at trække eller slæbe et andet køretøj. Er bilen forsynet med anhængertræk, må bilen kun anvendes til at trække, en af Kørlund Biler godkendt anhænger.
 
Bilen må kun anvendes til kørsel med husdyr, hvis det er godkendt af Kørlund Biler. Lejer hæfter for eventuel ekstra rengøring. Der må ikke ryges i bilen.
 
4. Lejer forpligter sig til, at afleverer bilen til aftalt tid og i samme stand som ved modtagelsen. Ved leje i en længere periode, forpligter lejer sig ligeledes tilat vedligeholde bilen med almindelig vask og rengøring - ikke inkluderet i lejen.
 
5. Bilen er godkendt og forsikret til udlejning uden fører. Kørlund Biler har tegnet kaskoforsikring samt lovpligtig ansvarsforsikring på bilen. Lejeren er ansvarlig for enhver selvforskyldt skade der måtte påføres bilen i den lejede periode. Er bilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne kontrakt, andrager den maksimale selvrisiko pr. skade kr. 10.000,- Der vil være mulighed for, at tegne en ekstra forsikring, så selvrisikoen halveres, eller helt bortfalder.  
Det er endvidere lejerens ansvar, hvis bilen er impliceret i et færdselsuheld: A - at skaffe navn og adresse på de implicerede parter, samt på eventuelle vidner. B – ikke at erkende ansvar eller skyld. C – ikke at forlade bilen uden der er truffet de fornødne forholdsregler, herunder beskrivelse af uheldet med situationsrids, samt udfylde skadesanmeldelse, som ligger i bilen. D – underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
 
Ikke alle vores biler er forsikret og godkendt til at køre i udlandet, derfor skal dette oplyses og godkendes af Kørlund Biler ved lejens start. Merpris kan forekomme for kørsel i visse lande.
 
Bilens kaskoforsikring dækker ikke lejerens egne genstande, så som telefon, kamera, computer eller lignende der måtte være efterladt i bilen.
 
Lejeren hæfter endvidere fuldt ud for enhver skade der ikke dækkes af forsikringen, og for skader, der skyldes lejerens forsømmelse ved behandlingen af bilen.
 
Hvis bilen bliver stjålet og originalnøgler ikke kan fremvises, vil lejeren altid blive opkrævet fuld selvrisiko.
 
6. Det er altid lejerens ansvar, at betale alle former for bøder, samt eventuelle retsomkostninger, påført lejer/bilen i lejeperioden.
 
7. Bilen udlejes i god og vedligeholdt stand. Kørlund Biler har gjort alt for at undgå driftsstop. Skulle uheldet alligevel være ude, er Kørlund Biler ikke ansvarlig for lejers eventuelle udgifter til anden lejebil, taxa eller lignende – ej heller for tabt fortjeneste for ikke at være nået frem i tide.
For driftsstop som ikke skyldes lejerens forsømmelse, tilbagebetales leje for den periode hvor bilen ikke kunne anvendes.
 
Det er førens/lejers ansvar, at bilen er forsvarlig at kører i, at bilens bremser og styretøj fungerer normalt og at lygter med videre fungerer.
 
8. Betaling for den aftalte lejeperiode, plus et depositum på kr. 1.000,- betales forud ved afhentning af bilen. Ved langtidsleje, mere end 1 måned, betales lejen 1 gang månedligt, hvis ikke andet er aftalt.
 
Afleveres bilen før tid, tilbagebetales overskydende leje, dog i forhold til lejeperiode efter gældende takst/prisliste.
 
Forlængelse af lejeperioden kan kun ske ifølge aftale med Kørlund Biler. Betaling herfor, samt for eventuelt kørte ekstra kilometer, betales ved aflevering.  
 
     
Copyright © Kørlund Biler